Skip to main content

Table 6 Share of the unemployed stating to have LLSI in 2007 and 2011 (percent)

From: Unemployment and health selection in diverging economic conditions: Compositional changes? Evidence from 28 European countries

  2007 2011
A. Crisis   
 Estonia 24.86 (N = 366) 24.14 (N = 642)
 Greece 10.34 (N = 619) 8.24 (N = 1457)
 Ireland 18.45 (N = 401) 12.01*** (N = 841)
 Latvia 24.88 (N = 410) 22.10 (N = 1575)
 Lithuania 19.42 (N = 417) 12.31*** (N = 804)
 Spain 14.16 (N = 1773) 10.63*** (N = 3461)
B. Mild crisis   
 Bulgaria 1.32 (N = 1367) 5.97*** (N = 1575)
 Cyprus 13.08 (N = 214) 14.43 (N = 485)
 Denmark 30.08 (N = 133) 22.63 (N = 190)
 Hungary 16.74 (N = 890) 17.83 (N = 1879)
 Iceland 8.33 (N = 24) 13.74 (N = 131)
 Portugal 21.88 (N = 544) 20.89 (N = 962)
 Slovenia 25.50 (N = 549) 30.30* (N = 726)
 U.K. 19.41 (N = 273) 20.26 (N = 454)
C. Small increase   
 Czech Republic 21.68 (N = 655) 22.05 (N = 567)
 France 17.67 (N = 1058) 18.99 (N = 1153)
 Italy 7.74 (N = 2132) 13.05*** (N = 2750)
 Slovakia 13.85 (N = 686) 19.52*** (N = 835)
 Sweden 24.34 (N = 189) 23.55 (N = 259)
D. No crisis   
 Austria 23.43 (N = 431) 35.89*** (N = 443)
 Belgium 22.79 (N = 768) 24.35 (N = 694)
 Finland 26.23 (N = 469) 27.36 (N = 541)
 Germany 30.17 (N = 1442) 36.49*** (N = 1055)
 Luxembourg 14.97 (N = 334) 18.51 (N = 443)
 Netherlands 32.11 (N = 109) 28.02 (N = 182)
 Norway 18.81 (N = 101) 27.38 (N = 84)
 Poland 11.99 (N = 2528) 12.26 (N = 1843)
 Romania 6.57 (N = 563) 8.18 (N = 391)
  1. Notes
  2. T-test on the difference between 2007 and 2011
  3. Significance levels: *** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 NS/(empty) = > 0.1
  4. Number of observations in parentheses